הכנס השנתי ה-68 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

הכנס השנתי ה-68 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום הכנס השנתי ה-68 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום תפריט

הרישום לכנס RSTU  הסתיים. 

יש לפנות למייל inbar@hs-events.co.il